Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Casino beoordelingen en bonussen. Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Gebruik deze website niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de site

De inhoud op deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld om juridisch, financieel of professioneel advies te geven. We geven geen verklaringen of garanties over de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de site voor welk doel dan ook.

U krijgt een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de site uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken, onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden. U mag geen enkel deel van de site kopiëren, reproduceren, publiceren, distribueren, verzenden of er afgeleide werken van maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

U mag geen dataminingsoftware, robots, spiders of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens op de site gebruiken, of enig deel van de site framen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

U gaat ermee akkoord dat u de site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U stemt er ook mee in om geen toegang te krijgen of te proberen toegang te krijgen tot delen van de site die niet bedoeld zijn voor openbare toegang.

Links naar websites van derden

Deze site kan links naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten, diensten of het beleid van deze sites van derden. We onderschrijven deze sites niet en doen er geen uitspraken over. U betreedt ze op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze site.

Gebruikers Content

U mag inhoud naar de site sturen, inclusief maar niet beperkt tot opmerkingen, beoordelingen en beoordelingen, onder voorbehoud van deze gebruiksvoorwaarden. Door inhoud op de site te plaatsen, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven inhoud over de hele wereld in alle media, en om uw naam en andere identificerende informatie te gebruiken in verband met dergelijke inhoud. U verklaart en garandeert dat u alle rechten op de inhoud die u indient bezit of anderszins beheert en dat de inhoud juist is, niet lasterlijk is en geen wet- of regelgeving overtreedt.

U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u naar de site verzendt. We behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze ongepast is of in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.

Intellectueel eigendom

De inhoud, het ontwerp en de lay-out van deze site zijn eigendom van ons en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U mag geen inhoud op deze site kopiëren, reproduceren of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy Policy

We respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Als u deze site blijft gebruiken na eventuele wijzigingen, geeft u aan dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waarin de site zich bevindt.

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected].

wachtwoord vergeten